Reabilitacijos centras

UAB „ORTOPEDIJOS PASLAUGŲ KLINIKA“ yra sudariusi sutartį su Vilniaus teritorine ligonių kasa dėl ambulatorinės reabilitacijos paslaugų teikimo.

 Pacientai su TLK pažymomis priimami nemokamam ambulatorinės reabilitacijos gydymui.
 
„ORTOPEDIJOS PASLAUGŲ KLINIKA“. Laisvės pr. 77 teikia šias ambulatorinės reabilitacijos paslaugas:
 
  • Suaugusiųjų judamojo atramos aparato pažeidimai;
  • Suaugusiųjų nervų sistemos ligos;
  • Suaugusiųjų endokrininės ligos;

Vykstant į ambulatorinę reabilitaciją su savimi turėti šiuos dokumentus:

  1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  2. Išrašą iš medicininių dokumentų t.y. šeimos gydytojo pažymą (F-027).
  3. Pensininko arba invalidumo pažymėjimą.
  4. Darbo biržos pažymėjimą, jei yra užsiregistravęs darbo biržoje.

Pacientas turi teisę pats pasirinkti gydymo įstaigą. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo (2010-03-01) 4 straipsnyje "Teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir sveikatos priežiūros specialistą" numatyta, kad " 1. Pacientas teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą." Smulkesnė informacija VLK interneto svetainėje (www.vlk.lt) veikiančiame skyrelis „Medicininė reabilitacija“.